Vst & Company – Swing Lyrics

I-swing Mo Ako

Bawat tugtuging bago

Bawat sayaw na Png-disco

Ay nasubukan ko

Pilit nging ganado

Lumang sayaw na nauso

Ay ang sayaw na ito ooh

Swing ang tawag dito

Pinaghalong boogie at tango

Pinaka-grooving sayaw

Para sa akin at sa inyo hoh

Swing ngayon ang uso

At sayaw saan mang disco

So swing, I-swing mo ako, hoh

At sa tugtuging ito

Nais ko ay i-deep mo ako

So swing, I-swing mo ako, hoh hoh

So swing , I-swing mo ako, hoh hoh

I-swing mo ako, hoh hoh

I-swing mo ako

Author Image
Azlyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *