Snatam Kaur – Darashan Maago Lyrics

[Intro]
Sat naam
Sat naam
Sri wahe guru
Sri wahe guru

Sat naam
Sat naam
Sri wahe guru
Sri wahe guru

[Verse 1]
Tumaree sayvaa
Tumaree sayvaa

Ka-un ka-un
Na taaray

Ka-un ka-un
Na taaray

Ka-un ka-un
Na taaray

Ka-un ka-un
Na taaray

[Chorus]
Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

[Verse 2]
Tumaree sayvaa
Tumaree sayvaa

Tumaree sayvaa
Tumaree sayvaa

Ka-un ka-un
Na taaray

Ka-un ka-un
Na taaray

[Chorus]
Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

[Verse 3]
Jis neech ka-u
Ko-ee na jaanai
Jis neech ka-u
Ko-ee na jaanai

Naam japat ouh
Chahu kunṯ maanai
Naam japat ouh
Chahu kunṯ maanai

Jaa kai nikaṯ
Na aavai ko-ee
Jaa kai nikaṯ
Na aavai ko-ee

Sagal srisaṯ u-aa kay
Charan mal dho-ee
Sagal srisaṯ u-aa kay
Charan mal dho-ee

[Chorus]
Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

[Verse 4]
Tumaree sayvaa
Tumaree sayvaa

Tumaree sayvaa
Tumaree sayvaa

Ka-un ka-un
Na taaray

Ka-un ka-un
Na taaray

[Chorus]
Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

[Verse 5]
Jo praanee kaahoo
Na aavat kaam
Jo praanee kaahoo
Na aavat kaam

Sant prasaad taa
Ko japee-ai naam
Sant prasaad taa
Ko japee-ai naam

Saadhasang man
Sovat jaagay
Saadhasang man
Sovat jaagay

Tab Prabh Naanak
Meeṯhay laagay
Tab Prabh Naanak
Meeṯhay laagay

[Chorus]
Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Darashan maago
Dayhi pi-aaray

[Verse 6]
Tumaree sayvaa
Tumaree sayvaa

Tumaree sayvaa
Tumaree sayvaa

Ka-un ka-un
Na taaray

Ka-un ka-un
Na taaray

[Chorus]
(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

Pi-aaray

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

Pi-aaray

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

Pi-aaray

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

Pi-aaray
Pi-aaray
Pi-aaray

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

Pi-aaray
Pi-aaray
Pi-aaray

(Darashan maago)
(Dayhi pi-aaray)

Pi-aaray
Pi-aaray
Pi-aaray

[Outro]
Darashan maago
Darashan maago
Darashan maago
Dayhi pi-aaray

Ah

Author Image
Azlyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *